About Us

เป็นบล็อกเขียนเกี่ยวกับ Developement Board แชร์รีวิว, tutorials, โปรเจคเล็กๆน้อยๆที่เราได้ลองทำ อาจมีบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีอื่นๆ แบบอ่านเรื่อยๆ คั่นบ้างบางครั้งตามความสนใจ

ตอนนี้มีผู้ดูแลหลักสองคนคือ @spaggiari กับ @jaava