Category Archives: Tools

มาแก้ปัญหา “AFBF+CGHB+DAFG+AEAB=BCBC” กันเถอะ

“In programming, the hard part isn’t solving problems, but deciding what problems to solve.” – Paul Graham “ในการเขียนโปรแกรมนั้น การแก้ปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ยากที่สุด แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินว่าปัญหาใดบ้างที่ควรได้รับการแก้ไข” – พอล เกรแฮม Paul Graham ‘s quotes หากข้อความข้างต้นนั้นถูกต้อง ผมก็คิดว่าปัญหาของนักเรียนประถมอันโด่งดังอย่าง “AFBF+CGHB+DAFG+AEAB=BCBC” ก็ควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเสียที การจะส่งต่อปัญหานี้ไปสู่คนรุ่นถัดไปนั้น ดูจะเป็นการไร้ความรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลังอย่างรุนแรง เกินกว่าที่จะยอมรับได้ ดังนั้นเราจึงเริ่มพัฒนาโค้ดขึ้นมา เพื่อให้มันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป แม้ว่ามันจะสร้างปัญหาอื่นตามมาก็ตาม จุดเริ่มต้น ทันทีที่เห็นคำถาม “AFBF+CGHB+DAFG+AEAB=BCBC” ในเว็บบอร์ดพันทิป ก็ทราบได้ทันทีว่านี่คงเป็นปัญหาใหญ่มากทีเดียว ผมจึงเริ่มโดยการวิเคราะห์ว่าจะมีหนทางใดบ้างที่แก้ปัญหานี้ได้ สุดท้ายเพื่อให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ผมจึงเลือกที่จะเขียนโค้ดเพื่อหาคำตอบของสมการแบบนี้

ติดตั้ง Platform IO IDE บน VSCode

***ในบทความนี้ติดตั้ง Platform IO  ใน Visual Studio Code บน Windows 10 นะคะ*** Platform IO เป็นระบบโอเพนซอร์สใช้สำหรับพัฒนา IoT รองรับการพัฒนาอุปกรณ์ Embeded ที่หลากหลาย ทั้ง Arduino, ESP, STM ฯลฯ เขาว่ารองรับ embedded boards ได้ 400 กว่าแบบแน่ะ สามารถติดตั้งใช้งานในแบบ CLI หรือจะใช้งานร่วมกับ IDE อย่าง Atom หรือ VS Code การติดตั้ง PIO IDE Python ***ต้องเป็น python 2.7.6