Category Archives: ESP8266

การควบคุม Servo และ LED ด้วย ESP8266 ผ่าน Web Browser

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีภารกิจเล็กๆน้อยๆ โดยต้องการควบคุมกลไกง่ายๆ โดยใช้เซอร์โว 2 ตัว กับหลอด LED 1 ชุดและที่สำคัญคือมันจะต้องเป็นอะไรที่ Portable มีขนาดไม่ใหญ่มาก และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ง่าย สามารถควบคุมผ่าน Android หรือ Iphone ได้ มองไปมองมา เห็นบอร์ด Nodemcu V2 (ESP-12E) อยู่ เลยคิดว่าจะเอามาใช้เป็น Access Point และทำเป็น Web Server เพื่อให้อุปกรณ์ เช่นโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์สามารถเข้ามาควบคุมได้โดยผ่าน เครือข่าย WIFI ของตัว Nodemcu เอง ทำให้ไม่จำเป็นต้องพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับอุปกรณ์ทุกตัว ซึ่งลดงานไปได้เยอะมาก