ปัญหา Raspberry Pi OS ต่อ USB Drive แล้ว Error

เจอปัญหา Raspberry Pi OS ต่อ USB Drive (จะเป็น flash drive / HDD / SSD ก็แล้วแต่) แล้วไม่ mount แต่ขึ้น error ว่า

Error mounting /dev/sda1 at /media/<username>/<usb drive name>: unknown filesystem type ‘exfat’

ตัวอย่างในรูปข้างล่าง

ลองตรวจสอบดูด้วยคำสั่ง

ตัวอย่างในรูปจะเห็นว่า USB drive ที่เราเสียบอยู่ เป็นแบบ exFAT และยังไม่ได้ถูก mount แสดงว่าเรายังไม่มี driver สำหรับอ่านและเขียน filesystem ประเภท exFAT ก็ติดตั้งด้วยคำสั่งติดตั้ง

ถอด USB Drive ออก แล้ว reboot Raspberry Pi

เมื่อบูต Raspberry Pi ขึ้นมาใหม่แล้วเสียบ USB Drive กลับเข้าไปใหม่ จะเห็นว่ามองเห็น USB Drive ของเราละ

ลองใช้คำสั่งตรวจสอบดู

จะเห็นว่าไดร์ของเราถูก mount อยู่ที่ /media/pi/HP 500