Tag Archives: IDE

< Orange Pi > Geany- Python Editor ตัว IDE ที่น่าสนใจสำหรับ ชาว Python มือใหม่

ในทุกๆอาชีพ การทำงานให้ได้คุณภาพ และผลงานที่ออกมาดี นอกจากจะต้องใช้ฝีไม้ลายมือของผู้ปฏิบัติงานแล้ว เครื่องมือที่ดีก็นับว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการผลิตผลงานนั้น แต่เครื่องมือที่ดีสำหรับมืออาชีพ มันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่ดีของผู้ที่กำลังเริ่มต้นก็ได้ เพราะบ่อยครั้งที่เครื่องมือที่ดี มักจะซับซ้อน และต้องการประสบการณ์ของการทำงานมาใช้งานด้วย