Tag Archives: python

< Orange Pi > ไฟกระพริบต้องมี สวิตส์กดๆต้องมา ด้วยภาษา Python [1]

Orange Pi One ที่ใช้อยู่นั้น บนบอร์ดจะมี I/O Pin อยู่ทั้งหมด 40 ขา โดย 40 ขานี้ จะตรงกับ I/O Pin 40 ขาของ Raspberry Pi ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ extension board ของ Raspberry Pi ซึ่งมีอยู่มากมายได้เช่นกัน เพียงแต่เงื่อนไขสำคัญของการใช้งาน I/O ต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับ Library ของอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการพัฒนา ในตอนนี้เราจะขอแนะนำให้รู้จัก Library สำหรับใช้งาน I/O ต่างๆ ผ่าน ภาษา Python ซึ่งน่าใช้งานมากๆเนื่องจากได้รูปแบบมาจาก WiringPi ของ Raspberry

< Orange Pi > Geany- Python Editor ตัว IDE ที่น่าสนใจสำหรับ ชาว Python มือใหม่

ในทุกๆอาชีพ การทำงานให้ได้คุณภาพ และผลงานที่ออกมาดี นอกจากจะต้องใช้ฝีไม้ลายมือของผู้ปฏิบัติงานแล้ว เครื่องมือที่ดีก็นับว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการผลิตผลงานนั้น แต่เครื่องมือที่ดีสำหรับมืออาชีพ มันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่ดีของผู้ที่กำลังเริ่มต้นก็ได้ เพราะบ่อยครั้งที่เครื่องมือที่ดี มักจะซับซ้อน และต้องการประสบการณ์ของการทำงานมาใช้งานด้วย

[ Raspberry Pi ] วัดอุณหภูมิและความชื้นด้วยเซ็นเซอร์ AM2302

เมื่อตอนอากาศร้อนๆช่วงเมษา นึกขึ้นได้ว่าเออ เรามีเซ็นเซอร์ AM2302/DHT22 นี่นาเอามาลองวัดอุณหภูมิกับความชื้นเล่นๆ ดีกว่า ทำตอนโน้นแล้วโน้ตไว้ แต่เพิ่งได้ฤกษ์เขียนดีๆก็ตอนนี้ เอาละมาเริ่มกันเลย