Tag Archives: RPI-Monitor

< Orange Pi > Sysbench เครื่องมือ benchmark ของ Embedded Linux

ในระบบ Linux Embedded นั้นมี Single Board Computer ให้เลือกใช้อย่างหลากหลายมากๆ แบบที่ทางฝั่ง PC ไม่สามารถเทียบเคียงได้เลย ถึงแม้ว่า CPU นั้นจะยังคงอยู่บนสถาปัตยกรรม ARM RISC เช่นกัน แต่ด้วยความที่มีผู้ผลิตหลายเจ้า ซึ่งแต่ละเจ้านั้น ก็มีเทคโนโลยีบางอย่างของตนเอง ที่พร้อมจะใส่เข้ามาใน CPU ของตนเองเพื่อทำให้ CPU ของตนเองนั้นมีความพิเศษมากกว่าคู่แข่ง และ CPU แบบ ARM นี้ไม่ได้ใช้ BIOS เป็นส่วนในการติดต่อกับฮาร์ดแวร์ต่างๆ เหมือนกับ PC นั่นยิ่งทำให้ แต่ละเจ้ายิ่งมีความแตกต่างกันมากขึ้นไปอีก เพราะนอกจากฟังค์ชั่นพิเศษที่ทางผู้ผลิตจะเพิ่มเข้ามาเองแล้ว ยังมีระบบที่ใช้ในการติดต่อกับระบบอื่นๆ ตามมาตรฐานของตนเองอีกด้วย