Tag Archives: SBC

< Orange Pi > ก้าวแรกสู่สวนส้มจี๊ด Orange Pi One

หลังจากได้ Orange Pi One มาครอบครอง ก็ได้เริ่มทดลองกับมันเลย โดยก่อนอื่นเลย จะต้องเริ่มกันที่ OS เหมือนกับ SBC อื่นๆทั่วไป โดย Orange Pi One มี OS หลาย Distro และแยกย่อยออกไปอีกหลายตัว แล้วเราควรจะเริ่มที่ไหนดีล่ะ (ในเว็บของ Orange Pi บอร์ด Orange Pi One สามารถรัน Android, Ubuntu, Debian ฯลฯ )