Tag Archives: sql

Installation Maria DB on Armbian

< Orange Pi > แมวน้ำก็มา! Armbian ก็รองรับ MariaDB นะ

MariaDB คืออะไร? MariaDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบเปิดเผยซอร์สโคดตัวหนึ่ง (Open Source Relational Databased) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถทำงานทดแทนตัวจัดการฐานข้อมูลที่ชื่อว่า MySQL ได้โดยไม่ต้องจัดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก ในแบบที่เรียกได้ว่าใช้แทนกันได้เลย ซึ่งผู้พัฒนา MariaDB นี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่พัฒนา MySQL (ในรูปแบบ Open Source เช่นเดียวกัน) ก่อนหน้านี้ และในเวลาต่อมาบริษัทผู้พัฒนานี้ ก็ถูกปลาทูน่าอย่างบริษัทซันไมโครซิสเทมส์ กินเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง แต่ MySQL นั้นก็ยังสามารถคงนโยบาย และแนวทางการพัฒนา MySQL ไว้ได้อยู่เช่นเดิม แต่ในเวลาต่อมาปลาฉลามอย่าง บริษัทออราเคิล ก็เข้ามาซื้อกิจการของบริษัท ซัน ไมโครซิสเทมส์ ต่ออีกที ทำให้ MySQL นั้น ถูกย้ายไปเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ออราเคิล เหมือนที่ ภาษา JAVA ก็กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของออราเคิล