All posts by Spaggiari

< Orange Pi > ก้าวแรกสู่สวนส้มจี๊ด Orange Pi One

หลังจากได้ Orange Pi One มาครอบครอง ก็ได้เริ่มทดลองกับมันเลย โดยก่อนอื่นเลย จะต้องเริ่มกันที่ OS เหมือนกับ SBC อื่นๆทั่วไป โดย Orange Pi One มี OS หลาย Distro และแยกย่อยออกไปอีกหลายตัว แล้วเราควรจะเริ่มที่ไหนดีล่ะ (ในเว็บของ Orange Pi บอร์ด Orange Pi One สามารถรัน Android, Ubuntu, Debian ฯลฯ )

< Orange Pi > รู้จักกับ Orange Pi 

ตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักบอร์ดในตระกูล Orange Pi หรอกนะครับ แต่ได้ใช้ Raspberry Pi 2 มาก่อน ซึ่งตัวบอร์ดเองก็มีราคาที่ถูกอยู่แล้ว (35$ หรือประมาณ 1200 บาทเท่านั้น) แต่ต่อมา Raspberry Pi Foundation ได้ออกบอร์ดรุ่นใหม่ออกมา เป็น Raspberry Pi Zero ซึ่งมาในราคาที่ถูกกว่า (5$ – 4 ปอนด์หรือประมาณ 180 บาท) แต่หลังจากพยายามหาซื้อ พักใหญ่