Tag Archives: orange pi one

< Orange Pi > Sysbench เครื่องมือ benchmark ของ Embedded Linux

ในระบบ Linux Embedded นั้นมี Single Board Computer ให้เลือกใช้อย่างหลากหลายมากๆ แบบที่ทางฝั่ง PC ไม่สามารถเทียบเคียงได้เลย ถึงแม้ว่า CPU นั้นจะยังคงอยู่บนสถาปัตยกรรม ARM RISC เช่นกัน แต่ด้วยความที่มีผู้ผลิตหลายเจ้า ซึ่งแต่ละเจ้านั้น ก็มีเทคโนโลยีบางอย่างของตนเอง ที่พร้อมจะใส่เข้ามาใน CPU ของตนเองเพื่อทำให้ CPU ของตนเองนั้นมีความพิเศษมากกว่าคู่แข่ง และ CPU แบบ ARM นี้ไม่ได้ใช้ BIOS เป็นส่วนในการติดต่อกับฮาร์ดแวร์ต่างๆ เหมือนกับ PC นั่นยิ่งทำให้ แต่ละเจ้ายิ่งมีความแตกต่างกันมากขึ้นไปอีก เพราะนอกจากฟังค์ชั่นพิเศษที่ทางผู้ผลิตจะเพิ่มเข้ามาเองแล้ว ยังมีระบบที่ใช้ในการติดต่อกับระบบอื่นๆ ตามมาตรฐานของตนเองอีกด้วย

< Orange Pi > Armbian Monitor ผู้ช่วยในการติดตามสถานะการทำงาน

Armbian Monitor เป็นโปรแกรมที่ทำงานในระบบ Web Based ทำให้เราสามารถเฝ้าดูสถานการณ์ทำงานของ Orange Pi One ของเราได้ ผ่าน Web Browser ทำให้มันเหมาะสมมากกับงานที่เราไม่สามารถเฝ้าดูการทำงานได้ตลอดเวลา

< Orange Pi > Geany- Python Editor ตัว IDE ที่น่าสนใจสำหรับ ชาว Python มือใหม่

ในทุกๆอาชีพ การทำงานให้ได้คุณภาพ และผลงานที่ออกมาดี นอกจากจะต้องใช้ฝีไม้ลายมือของผู้ปฏิบัติงานแล้ว เครื่องมือที่ดีก็นับว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการผลิตผลงานนั้น แต่เครื่องมือที่ดีสำหรับมืออาชีพ มันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่ดีของผู้ที่กำลังเริ่มต้นก็ได้ เพราะบ่อยครั้งที่เครื่องมือที่ดี มักจะซับซ้อน และต้องการประสบการณ์ของการทำงานมาใช้งานด้วย

< Orange Pi > First Run Armbian

หลังจากที่เราได้ติดตั้ง Armbian ลงใน Micro SD Card แล้ว การเปิดใช้งานครั้งแรก มีความจำเป็นต้องใส่ค่าจำเป็นบางอย่างด้วย เช่น Password และ Account ต่างๆเพื่อเข้าใช้งาน

< Orange Pi > ก้าวแรกสู่สวนส้มจี๊ด Orange Pi One

หลังจากได้ Orange Pi One มาครอบครอง ก็ได้เริ่มทดลองกับมันเลย โดยก่อนอื่นเลย จะต้องเริ่มกันที่ OS เหมือนกับ SBC อื่นๆทั่วไป โดย Orange Pi One มี OS หลาย Distro และแยกย่อยออกไปอีกหลายตัว แล้วเราควรจะเริ่มที่ไหนดีล่ะ (ในเว็บของ Orange Pi บอร์ด Orange Pi One สามารถรัน Android, Ubuntu, Debian ฯลฯ )